Bioteknologi

15 Titles

All Books

Pangan Fungsional Berbasis Ubi Kayu Kaya Beta Karoten

Sri Hartati, Enny Sudarmonowati, Siti Kurniawati, Ahmad Fathoni, wahyuni, Hartati, Rikno Harmoko
December 31, 2020

Teknologi Pengolahan Pakan Sapi Potong di Technopark Banyumulek, Nusa Tenggara Barat

Yantyati Widyastuti, Nurul Fitri Sari, Wulansih Dwi Astuti, Roni Ridwan, Rohmatussolihat, Rusli Fidriyanto
May 4, 2020